Valikko Sulje

Torstai 01.08.2019

TORSTAI 01.08.2019

* Hamasin taistelijoitten asuun pukeutunut terroristi soluttautui keskiviikkona Gazan turva-aidan läpi Israelin puolelle avaten tulen IDF:n sotilaspartiota kohti haavoittaen kahta sotilasta ja yhtä upseeria. Upseerin vammat ovat keskinkertaisia, sotilaitten lieviä.

Sotilaspartio oli havainnut Gazan arabin lähestyvän turva-aitaa, mutta antoivat jostain syystä hänen jatkaa matkaansa aidan läpi Israelin puolelle.

Päästyään turva-aidan läpi arabi avasi kiväärillään tulen partion sotilaita kohti, jotka paikallistettuaan hänet vastasivat tuleen lopulta eliminoiden hänet, mikä tarkoittaan hänen surmaamistaan.

Arabilla oli aseinaan myös käsikranaatteja, mutta hän ei käyttänyt niitä.

Useita lähialueen teitä jouduttiin sulkemaan tapauksen johdosta ja sotilaita lähetettiin vahvistamaan lähellä olevia juutalaisasutuksia.

Haavoittuneet lähetettiin sairaalaan hoidattamaan vammojaan, ja heidän omaisilleen ilmoitettiin tapauksesta.

Gazan arabin uskotaan toimineen oma-aloitteisesti ja yksin.

IDF päätti vain päivää aiemmin laajat harjoitukset eteläisessä komennus-kunnassa parantaakseen sotilaallista valmiuttaan Gazassa toimivia terrori-järjestöjä vastaan.

www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266786, www.debka.com/gaza-flareup-3-israeli-troops-injured-in-heavy-firefight-triggered-by-armed-palestinian-infiltrator/,

* IDF valmistautuu mahdollisuuteen, että tilanne etelässä kehittyy merkittävästi vaarallisemmaksi.

Yleisesikuntapäällikkö kenraalimajuri Aviv Kochavi antoi omat ohjeensa ottaessaan johtavan aseman armeijassa, joiden keskeinen huoli on valmiuden nostaminen sotilaalliseen konfliktiin Gazan kaistalla.

Valmiusprosessiin kaikkien yleisesikunnan osat sisältyvät Eteläisen Komennus-kunnan johdolla. Prosessi keskittyy yleisesikunnan tavoitteiden laajuuden nostamiseen; tiedustelun vahvistaminen; kenttäyksiköitten liittäminen ajan tasalla olevaan tiedusteluun, alueellinen organisaatio, harjoitus ja laajakantoinen huoltoponnistelu.

Lisääntyvän valmiuden prosessi toteutettiin useilla tasoilla. Ensimmäinen oli taistelukosketus; 2019 ensimmäisellä puoliskolla taistelukosketuksen täydellinen proseduuri toteutettiin Eteläisen Komennuskunnan ja Yleisesikunnan toimesta kaikkine kenttäyksiköineen taistella Gazan kaistalla.

Lisäksi – osana valmiuskampanjaan – tiedusteluosasto lisäsi Eteläisen komennuskunnan kanssa yhteistyönä sotilaallisten kohteitten määrää, samalla rakentaen kampanjalle soveltuvia tulituskohteita. 2019 alkupuoliskolla suoritettiin 30 sellaista harjoitusta.

Lisäksi ”Coiled Spring” kurssissa harjoitettiin upseereita komppanian komentajista ylöspäin käyttämään virtuaalitodellisuuden simulaatiota, jossa kuviteltiin taisteluolosuhteet Gazan kaistalla, painottaen vihollisen valmiutta.

Pari viikkoa sitten suoritettiin laaja harjoitus, jossa tutkittiin komentajien tehokkuutta taisteluolosuhteissa. Kahdeksan divisioonan komentajaa, sadoittain reservin henkilöitä, ilmavoimat ja merivoimat Ashdodista osallistuivat harjoituksiin.

Viime kuukausina on tehty keskitettyjä ponnisteluja siviilien ja armeijan yhteydestä Gazan kaistan raja-alueella, jota johtavat Gazan divisioonan insinöörijoukot. Näitä ponnisteluja on tehty tiedolla, että siirtyminen rutiinista hätä-tilanteeseen alueella voi tapahtua hyvin nopeasti ja yllättäen.

www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266765,

* Israelin sotilassuunnitelma potentiaalista tulevaa konfliktia Gazan kaistalla tähtää koviin iskuihin terrorijärjestö Hamasia vastaan, mutta pyrkimättä alistamaan sitä kokonaan, jättäen sen valta-asemaan Gazassa, kertoivat sotilasvirkailijat hepreankielisille median edustajille keskiviikkona laajan harjoitustapahtuman päätöstilaisuudessa.

Harjoitus oli suurin Israelin Puolustusvoimien Gaza divisioonan suorittama operaatio Protective Edge kesäsodan jälkeen v. 2014.

Harjoituksessa joukot menivät Ashkelonin kaduille keskiyöllä simuloidakseen Gazan kaupunkiympäristöä.

Toisissa näkymissä kuviteltiin terroristien mahdollisia yrityksiä miehittää Ashkelon ja muita asuntokohteita mereltä käsin; uhrien ja haavoittuneiden evakuoiminen helikoptereilla, sekä lähiön miehittäminen Gazassa.

Nelipäiväinen harjoitus testasi IDF:n uuden komentajan Aviv Kochavin laatiman suunnitelman, se suoritettiin tammikuussa.

”Hyvin kokonaisvaltainen ja vakava prosessi toteutettiin täällä, ja saamani vaikutelma on se, että valmiuden taso mahdolliseen taisteluun Gazan kaistalla on hyvin, hyvin korkea” Kochavi totesi.

”Suunnitelmana on erilaistaa armeijan osastojen sotilastoimet antaakseen hallitukselle enemmän optioita ja liikkumavaraa, sekä rajoittaa taistelujen puitteita ja kestoa. Siinä on huomioitu kaksi asetta, joita Hamasilla ei ollut käytettävissään 5 vuotta sitten: drones, jotka voivat kuljettaa pommeja ja kerätä informaatiota, sekä lyhyen kantaman kranaatteja ja raketteja, joilla on mahdollisuus kuljettaa satoja kiloja räjähteitä kukin”.

”Toinen muutos on välineiden ja teknologioitten sarja, joilla vastataan Hamasin rakentamiin puolustustunneleihin Gazassa, joihin piiloutuneet Hamasin taistelijat voivat järjestää ikäviä yllätyksiä sotilaille maaoperaation aikana.”

”Israel nopeuttaa maanalaisen tunnelien estomuurin rakentamista, ja sen on oletettu valmistuvan kokonaan touko-kesäkuussa 2020.”

”Oman haasteensa IDF:lle muodostavat rajavyöhykkeellä toimivat ns. estävät joukot, jotka ovat aseistettuja, mutta jotka pyrkivät estämään mielenosoittajia lähestymästä turva-aitaa, jossa he voivat joutua ammutuiksi. Sotilaita kehotetaan varovaisuuteen liipaisinta vetäessään, ettei tule vahinkoja.”

Ilmapalloterrorismi ja mielenosoittajien hetkellinen tunkeutuminen Israelin puolelle ovat ”harmaata terrorismia”, ja sotilaita kehotetaan harkinnan käyttämiseen, koska armeijan tarkoitus on suojella omia siviilejään.”

Eräs havainto on vielä mahdollinen: Everstiluutnantti Gideon Elistem, Gaza-divisioonan apulaiskomentaja sanoo, että ”Hamasin taistelijat voivat ampua pst-ohjuksia Gazasta suoraan Sderotin tornitaloihin”.

Elistem sanoo armeijan kehittäneen ”suunnitelman tuon uhkan poistamiseksi. IDF on kouluttanut siviilejä yhteistyössä paikallisten neuvostojen kanssa evakuoimaan asukkaita kodeistaan”.

”Meillä on selkeä ja organisoitu suunnitelma Sderotin kaupungin asukkaitten suojelemiseksi maavoimien kanssa” Elistem vakuuttaa. www.timesofisrael.com/in-future-gaza-war-israel-said-aiming-to-weaken-hamas-but-not-topple-it/,

Israelin vaarallisin vihollinen sijaitsee kuitenkin maan pohjoisrajan takana, mikä IDF:n tulisi muistaa kaikissa suunnitelmissaan.

* Puolustusministeriön pari kuukautta sitten erotettu Juudean ja Samarian rakentamisen avustaja/neuvonantaja Kobi Eliraz varoittaa hallitusta Israelin kyvyttömyydestä toteuttaa auktoriteettiaan strategisissa osissa Juudeaa ja Samariaa, joiden sekä siviili- että turvallisuuskysymyksiä se hallitsee.

Eliraz valittaa vauhtia, jolla PA:n arabien harjoittama laiton rakentaminen etenee viimeisen vuosikymmenen aikana ilman, että Israelin valtio olisi puuttunut siihen C-alueilla, joka on 60 % Juudean ja Samarian alueista, ja joita Israel täysin hallitsee – tai ainakin sen tulisi hallita niitä.

Juudean ja Samarian alueet määriteltiin 1994 Oslon sopimuksella, joka on moneen kertaan julistettu kuolleeksi; viimeksi Abbas, joka PLO:n puheen-johtajan ominaisuudessa mitätöi kaikki Israelin kanssa solmitut sopimukset.

Perustaen puolustusministeriön rekisteriin Eliraz sanoi keskiviikkona, että juutalaisasukkaitten määrä Juudean ja Samarian alueilla on n. 450 000 ilman Jerusalemia, mutta he hallitsevat vain 9 % C-alueesta.

PA:n arabit ovat onnistuneet samalla C-alueella saamaan valvontaansa 30 % maasta, josta suuri osa määritellään maatalous- tai laidunmaaksi.

Eliraz toteaa, että Israelin pidättyessä antamasta rakennuslupia PA:n arabeille C-alueille kolmen vuosikymmenen aikana on johtanut tilanteeseen, jossa ”kaiken ollessa kiellettyä, kaikki tulee de facto sallituksi”.

Eliraz ennustaa, että Israelin hallituksen salliessa laittomuuden jatkumisen PA:n arabien miehittäessä ulkomaisen rahan tuella C-aluetta, Israelilla ei ole enää tarpeeksi maata liitettäväksi valtioonsa, jos se niin päättää.

Oslon sopimuksen puitteissa tarkoitus oli, että Israel luovuttaa jossain vaiheessa suurimman osan myös C-alueista PA/PLO:n valvontaan.

Eliraz toteaa vahvana omana mielipiteenään, että niin kauan kuin Israel valvoo 60 % Juudeasta ja Samariasta, sen tulee ulottaa lainsäädäntönsä niihin.

Eliraz sanoo PA/PLO:n laatineen yksilöidyn suunnitelman EU:n avustuksella, jossa PA:n arabeja ohkaistaan rakentaman C-alueille, koska Israel ei kuitenkaan tule estämään sitä.

www.timesofisrael.com/israel-being-led-instead-of-leading-in-west-bank-ex-security-official-laments/,

www.jpost.com/Israel-News/Yoram-Cohen-Minimize-occupation-West-Bank-annexation-may-cause-bloodshed-597385

Netanyahu teetti useita vuosia sitten tutkimuksen KO:n entisellä tuomarilla Edmond Levillä, joka toteaa tutkimuksessaan, että Juudea ja Samaria ovat kv. lain mukaan Israelin aluetta, eikä siten ole mitään laillisia esteitä juutalaisten rakentamiselle niiden alueilla. Netanyahu kuitenkin piilotti raportin pöytä-laatikkoonsa, eikä koskaan julkistanut sitä.

* YK:n 1948 perustaman palestiinalaispakolaisten avustamiseksi perustaman järjestön UNRWA:n räjähtäessä kuin mätäpaise katsojien kasvoihin, on herättänyt ja herättää edelleen ristiriitaisia tuntemuksia.

Tämä järjestö, jonka peruskirja antaa sille ”ikuisen elämän ilman synnintuntoa ja joka kasvaa omalla painollaan”, on todella avustanutkin kymmeniä tuhansia nuoria koulutuksen alkuun, mutta on jättänyt heidät korkeasti koulutettuina kuin ilmaan ilman omaa valtiota tai mahdollisuutta edetä asuntomaansa hierarkiassa, sekä ruokkinut lukemattomia köyhiä pakolaisia päivästä toiseen.

Näistä hyvistä ja lämpöisistä tosiasioista huolimatta järjestön korkean johdon parissa vallinneet väärinkäytökset tuntuvat sitäkin kauheammilta.

”Paljastukset hillittömästä väärinkäytöstä UNRWA:n käytävillä eivät olisi voineet häväistä arvostetumpaa yhteisöä.” (humanrightsvoices.org)

Sivupyörteenä tämä YK:n järjestö asetti palestiinalaiset omaan rikolliseen kategoriaansa, joka sallii heidän pysyä ”pakolaisina” sukupolvien ajaksi sen sijaan, että se avustaisi heitä asettumaan uuteen asuntomaahansa, mutta myös avustamaan terroristeja. Se tekee sitä teknisesti, antaen Fatahin, Hamasin ja Islamic Jihadin varastoida aseita kouluihinsa, ja ideologisesti, revisionististen oppikirjojensa kautta ja muilla keinoilla opettaen lapsia vihaamaan ja pyrkiä tappamaan juutalaisia (ja myös kristittyjä).

Viime päivien tapahtumat eivät tapahtuneet pakolaisleirien surkeissa oloissa, vaan ne tapahtuivat järjestön korkeiden johtajien hyvin ilmastoiduissa toimisto- ja hotellihuoneissa eri maissa.

Al Jazzeera ja SAFP kertovat skandaalista tulenaroissa raporteissaan, jotka lähetettiin YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille. Niissä syytetään UNRWA:n pääkomissaaria Pierre Krahenbuhlia ja toisia järjestön virkailijoita ”seksuaalisista rikoksista, nepotismista, kostonhimosta, diskriminoinnista ja muista vallan väärinkäytöksistä henkilökohtaisen edun tavoittelemiseksi, laillisten erimielisten painostamisesta ja muilla tavoin saavuttaakseen henkilökohtaiset tavoitteensa. www.humanrightsvoices.org/site/articles/?a=11025,

SÄÄTILAT TÄNÄÄN

Jerusalem 19 -32; Tiberias 24 -38; Suolameri 27 -39; Eilat 28 -42 +C-astetta, aurinkoineen sää jatkuu tänään ja huomenna, vähän viilenevää.

1 Comment

Kommentointi ei ole käytössä.