Valikko Sulje

Tiistai 23.07.2019

TIISTAI 23.07.2019

Tämä uskollinen savimalja osoittaa selviä hajoamisen merkkejä milloin mistäkin. Tänään otettiin sydänfilmi lekurille, joka on kiinnostunut näkemään, miten hänen asetustensa muutokset ovat toimineet. Se tapahtunee huomenna. Ilmeisen tärkeitä tähän haurastuneen maljan pysymiseksi koossa edes Messiaan tuloon asti, mutta nämä käynnit sekoittavat pahoin artikkelien toimittamiseen laatimani päivärutiinin.

* Israelin yleisvaali lähestyvät vääjäämättömästi, ja puolueilla, jotka aikovat osallistua syyskuun 17.päivän vaaleihin, valuu aika käsistä ilmoittaakseen vaalin valvojille puolueittensa ehdokaslistat.

Mielenkiinnolla on seurattu – median välityksellä ja lisäämällä suolalla – Uusi Oikeisto (New Right) puolueen johtajakaksikon Ayelet Shakedin ja Naftali Bennettin pyrkimyksiä muodostaa mahdollisimman laaja oikeistoon kuuluvien pienpuolueitten blokki Likudin oikealle laidalle.

Suoritettujen gallupien mukaan Shaked (Almond) on suosituin henkilö johtamaan sellaista liittoa, selvällä erolla kilpailijoihinsa, joista Bennett on kakkosena, mikä on katkera pala nieltäväksi ortodoksijuutalaisille, joiden mielestä naista ei tule valita johtavaan asemaan.

Sitä voitaneen perustella vaikkapa Mooseksen 1. kirjan kertomukseen syntiinlankeemuksesta, jossa Herra Jumala sanoi Evalle:

”Minä teen suuriksi raskautesi vaivat; kivulla pitää sinun synnyttämän lapsia, mutta mieheen on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva.” (1.Ms 3:16)

* Yleisökommenttien perusteella arvioiden kansa ei anna Bennettille anteeksi sitä, että erosi perustamastaan aiemmasta Jewish Home puolueesta ja hajotti sen. Hän saanee New Right puolueen vaalilistassa kakkospaikan.

Tuore gallup lupaa Yhtyneelle Oikeistolle jopa 13 edustajaa Knessetiin, jos New Right johtoon äskettäin valittu Ayelet Shaked sitä johtaa.

Saman gallupin mukaan Likud saa 30 edustajaa; SiniValkoinen 29 edustajaa. Ne saivat viimeisissä vaaleissa 09.04.2019 kumpikin 35 edustajaa.

Libermanin Israel Beitenulle luvataan 9 edustajaa (nyt 5).

Shas menettää 1 edustajan saaden 7 (8), UTJ saa 8 edustajaa.

Rabbi Rafi Peretzin johtama United Right Party saa 5 (5); Shakedin johtamalle New Right puolueelle luvataan 6 (0) edustajaa.

Ehud Barakin perustama ja johtama Israeli Democratic Party saa 6 (0) edustajaa. Barakin imago on ryvettynyt pahoin Epsteinin jutun yhteydessä.

Gallupissa selvisi, että jos New Right ja United Right puolueet menevät vaaleihin yhteisellä listalla, Likudin edustajamäärä putoaa 28:an.

Tästä riippumatta uskonnollisten ja oikeistopuolueitten blokki saa 65 edustajaa Knessetiin, jolla se voisi hallita maata.

SiniValkoisen puolueen, Meretzin ja arabien jointlistan muodostama blokki saisi ilman Israel Beitenua 55 edustajaa.

Israel Beitenu-puolueen johtaja Avigdor Liberman kuitenkin ilmoittaa, ettei hän halua avustaa Netanyhaun kapeaa oikeistopuolueitten muodostamaa hallitusta, vaan suosittaa Yhteistoimintahallitusta Likudin ja SiniValkoisen kesken, mutta ilman haredipuolueita ja uskonnollisten sionisti-ryhmittymiä.

www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266281,

* Riippumaton analyytikko ja konsultti Ariel Natan Pasko tutkii ja analysoi Arutz Shevan julkaisemassa artikkelissaan Israelin poliittista kenttää ja sen muodostamia hallituksia, joiden epäröivää politiikkaa hän pitää vastuussa nykyiseen sekavaan tilanteeseen sekä Gazassa että Juudeassa ja Samariassa.

”Useiden vuosien aikana poliittisen johdon epäröinnin seurauksena ”Palestiinasta” on tullut ”Hamastan”, ja raketit ovat sataneet israelilaisten päälle säännöllisesti”.

”Sosiaaliongelmat ovat kasvaneet Israelissa, kuten myös perhearvojen taantuminen, jotka imitoivat sitä, mitä tapahtuu liberaalissa lännessä. Vaalit ovat tulossa, eikä kellään ehdokkaista näytä olevan aavistustakaan sitä, mitä pitäisi tehdä” Pasko valittaa.

”Nähdessään ongelman, Har HaMor Yeshivan johtaja rabbi Tzwi Lau perusti äskettäin uuden poliittisen puolueen ”NOAM”, joka perustuu iskulauseeseen ”L´Hiyot Am Normali”, miten olla normaali kansa, taistella perhearvojen puolesta ja LGBT:n painostusta vastaan yhteiskunnassa.”

”Epäonneksi vain äänestäminen sitä puoluetta merkitsee äänten haaskaamista, ja oikeistopuolueitten blokin heikentämistä.”

Pasko kertoo Jewish Home puolueen johtajasta rabbi Ravi Peretzistä, joka politiikan noviisina kertoi kokemuksistaan seksuaalisen poikkeavuuden käännytysterapiasta antaen kuvan, että se näyttää toimivan.

Hän sai välittömästi päälleen syytösten ryöpyn, johon liittyivät vasemmistoliberaali media, poliitikot ja LGBT-tyhmät vaatien hänen erottamistaan opetus-ministerin tehtävistään.

Lukuisat toiset rabbit, kuten Chaim Druckman, Shmuel Eliyahu, tukivat Peretziä, kuten myös perheryhmät kuten ”Brochrim the B´Mishpacha” (Valiten Perheen).

Rabbi Eliyahu vaatii kansaa tukemaan normaalia, tervettä järkeä ja perheitä, jotka muodostuvat isästä ja äidistä (ja heidän lapsistaan).

”Jos haluavat asua normaalissa valtiossa, jossa järkevä mielipide on sallittu, sinun tulee vahvistaa opetusministerin kättä” hän kirjoittaa virallisella FB:n sivullaan.

”Jos haluat asua vapauden ja veljeyden maassa väkivallan ja syrjinnän asemesta, kirjoita opetusministeriä tukevia julkaisuja”.

Pasko sanoutuu kuitenkin irti Eliyahun määritelmästä ”normaali kansa”, sillä juutalaisen kansan tehtävä ei ole olla ”normaali kansa”, vaan ”Am Kodesh”

”pyhä kansa”.

”Jos te nyt kuulette Minun ääntäni ja pidätte Minun liittoni, niin te olette Minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja. Ja te olette Minulle pappis-valtakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelilaisille”. (2Ms.19: 5 -6)

Muutaman päivän kuluttua Peretz peruutti lausuntonsa. Kirjeessään Tel Avivin koulujen johtajille hän kirjoitti: ”Tiedän käännytysterapian laittomaksi ja vakavaksi, ja ymmärrän että se on väkivaltainen hoitomuoto, joka ei vastaa inhimillistä psyykeä, ja voi aiheuttaa potilaalle enemmän kärsimystä kuin vapautusta.”

(Peretzin perääntyminen ilman taistelua ei lupaa hyvää puoluejohtajasta. Hän osoittautui tällä pelkuriksi, joka on altis vaikutukselle eikä estä painostusta. Lisäksi internetissä esiintyy lukuisia kirjoituksia, joissa ihmiset kertovat vapautuneensa homo- tai lesbo-sidonnaisuudestaan).

Aiheeseen tarttui myös perustamansa Israelin demokratiapuolueen ehdokas Ehud Barak, joka hyökkäsi Netanyahua vastaan ottaen esikuvakseen Yhdysvaltain presidentti Trumpin vastaisia iskulauseita todeten:

”Netanyahu nimitti tietoisesti valtaan messiaanisen kahanistin, rasistin, joka haluaa, kuten Bibin opetusministeri teki selväksi, halachan mukaisen messiaanisen valtion, jossa naisia ei hyväksytä johtajiksi, LGBT-ryhmiä syrjitään, arabeja diskriminoidaan ja palestiinalaiset tulevat olemaan valtion apartheidin uhreja Juudeassa ja Samariassa”.

”Missä ilmoitus puuttuu, siinä kansa käy kurittomaksi, mutta ne, jotka noudattavat Toraa (ja sen näkyä), tulevat iloitsemaan”. (SNL 19:18, englantilaisen käännöksen mukaan.)

Pasko opettaa, että todellinen juutalainen johtajisto tarkoittaa aina asettumista Jumalan puolelle, Toran ja Mitvotin (hyvien töiden) puolelle, ja juutalaisen kansan puolelle, vaikka ”se ei aina ymmärräkään, vaan haluaa hyökätä sinua vastaan”.

Pasko ottaa esimerkin pappi Pinchasin, joka ainoana juutalaisena nousi Moabin kuninkaan Balakin palkkaaman Balaamin kiroamaan Egyptistä Luvattuun Maahansa kulkevan kansan, mutta koska hän ei voinut sitä tehdä, vaan siunasi heidät. Balaam antoi Balakille ohjeen:

”Koska Israelin Jumala hylkää seksuaalisen moraalittomuuden, lähetä moabilaisia naisia tanssimaan juutalaisten leiriin voidakseen saada juutalaiset miehet (ja naiset myös) osallistumaan orgioihin.”

Balaam selitti Balakille, että ”seksuaalinen irstailu ja aviorikokset tuovat Jumalan vihan juutalaisten ylle”. Midianilaisia naisia, myös yläluokkaan kuuluvia, lähetettiin viettelemään juutalaisten johtajia.

Kertomus päättyy siihen, että pappi Pinchas (Aronin pojanpoika) otti keihään, meni Simeonin leiriin midianilaisen naisen tuoneen juutalaisjohtajan telttaan ja keihästi sillä heidät molemmat. Siten hän lopetti Jumalan vihan, joka oli jo surmannut 24 000 juutalaista.(4Ms.25: 1 -18).

Sen sijaan, että kansa olisi antanut hänelle tunnustusta, se syytti häntä pyhän kansan jäsenten surmaamisesta. ”Tämän Aronin pojanpoika, joka oli lihottanut vasikoita epäjumalille uhrattaviksi, uskalsi (had the chutzpah) surmata prinssin Israelissa”. (Rashi)

Jumala hyväksyi Pinchasin teon hänen kiivaillessaan Jumalan lakien rikkomista vastaan, ja teki hänen kanssaan ”Rauhan liiton”; ikuisen pappeuden liiton hänen ja hänen jälkeläistensä kanssa. 4Ms.25:10 -13) www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/24192,

* UUTISIA LYHYESTI

SiniValkoisten johtaja Benny Gantz muuttaa strategiaansa eikä enää hyökkää suoraan Netanyahua vastaan. Tällä hän halua varmistaa, ettei ovi potentiaalisesta hallitusliitosta Likudin kanssa sulkeudu lopullisesti.

www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266357,

Meretz yrittää houkutella Labour-puolueen kansanedustajia liittymään Meretziin.

www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266360,

Jerusalemin poliisi on sitoutunut siinä määrin Temppelivuoren päivärutiinia valvovan islamsäätiön normeihin, että se seuraa silmä kovana, ettei vaan kukaan ei-muslimi rukoile edes pääkopassaan Israelin Jumalaa. www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266359,

Iranin ylin kaitsija Ali Khamenei sanoo: USA:n rauhantiimin laatiman rauhan-suunnitelman tarkoituksena on tuhota palestiinalainen identiteetti. www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266351,

EU vaatii Israelia lopettamaan laittomasti aivan turvallisuusaidan varteen rakennettujen asuntokerrostalojen purkaminen Jerusalemissa. Israelin turvallisuus-järjestöjen mukaan kriisitilanteissa niiden ikkunoista voidaan tulittaa suoraan Israelin puolelle turva-aitaa. Rakennukset ovat PA:n valvonnan alla, mutta PA antoi niille luvan sopimatta Israelin kanssa.

Korkein oikeus antoi 10 (12) talon purkamiseksi, joka on nyt työn alla. www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266318,

Turkin ulkoministeri sanoo maansa vastaavan, jos USA asettaa sille sanktioita.

Ulkoministeri Mevlut Cavusoglu sanoi TGRT:n haastattelussa, ettei Turkki hyväksy USA:n uhkaamia sanktioita, ja tulee vastaamaan niihin samalla mitalla. USA poisti Turkin oikeuden osallistua F-35 koneitten opetusohjelmaan siksi, että se osti Venäjältä S-400 ilmatorjuntajärjestelmän, jonka kaksi ensimmäistä kuljetusta on jo toimitettu Turkkiin. www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266350,

Blokikirjoittaja Mohammad Saud Saudi Arabiasta matkusti Israeliin osallistuakseen ulkominiteriön järjestämään konferenssiin, johon on kutsuttu osallistujia useista arabimaista, joihin kaikkiin sillä ei ole diplomaattisia suhteita.

Hän halusi käydä Al-Aqsa moskeijassa Temppelivuorella, mutta mentyään sinne arabit alkoivat heitellä häntä muovituoleilla ja kivillä kehottaen häntä ”menemään synagogaan, koska on liittoutunut vihollisen kanssa”. Knesset ja Yad Vashem ovat myös Tel Avivin ohella delegaation vierailuohjelmassa. www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266338,

IAF lähetti hävittäjäkoneen tarkastamaan epäilyttävää kohdetta Golanin kukkuloilla. Koneen pilotti laukaisi ohjuksen, joka putosi Syyrian puolelle ottamatta ensin selvää, mikä kohde oli. Häntä syytetään holtittomuudesta ja poistetaan vahvuudesta joksikin aikaa tutkimusten ajaksi. www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266336,

SÄÄTILAT TÄNÄÄN

Jerusalem 18 -32; Tiberias 24 -38; Suolameri 27 -39; Eilat 25 -41 +C-astetta.

Aurinkoista, ei muutoksia.

Myös torstain raportti myöhästyy tämän hetken tietojen valossa, koska on alistuttava hammaslääkärin poran alle.