Valikko Sulje

Tiistai 21.04.2020

TIISTAI 21.04.2020
01. ”Jumalalle kunnia, soikoon sydämestämme, virsin, lauluin psalttarein, harpuin, huiluin, kantelein”.

Tällainen virrenpätkä on soinut mielessäni aamuyön tunneista lähtien. Ehkä se ei aivan oikea muistuma virrestä, mutta se kuvastaa tämän tiistaiaamun tunteita.

Talven alkaessa väistyä sivuun ja kevään herätellessä Jumalan luomakuntaa uuteen eloon, olen joutunut taas kerran hämmästelemän, miten kaikki Jumalan luomat eliöt, kasvit ja mereneläimetkin noudattavat omaa tarkkaa aikatauluaan.

Kullakin puulla, pensaalla ja luonnonkasvilla on oma kukinta-aikansa: Mantelipuu ja pähkinäpensa aloittavat kukintansa ensimmäisinä, jota seuraavat luonnon-kasvit kuten myös ihmisen jalostamat puut ja kukat.

Kirsikkapensaan lopetellessa kukintaansa omenapuu avasi omat kukkansa.
Linnut ovat alkaneet keräillä pesäaineksiaan ennen kesän helteitä, ja kollikissat mouruavat keväisin seuraten omaa kiima-aikaansa kumppania valitessaan.

Kaikesta näkee, että Jumala on järjestyksen eikä epäjärjestyksen ja kaaoksen Jumala, mikä ilmenee myös hänen palvelijoittensa kautta antamissaan ilmoituksissa.

Kuinka moni tukija, matemaatikko ja fyysikko onkaan antautunut todistamaan edustamansa tieteen avulla virheitä Hänen ilmoituksissaan, vain lopulta joutuakseen tunnustamaan, että kaiken takana on luonnollisen järjen ylittävän älykkyyden omaava olento, Jumala, joka on kaiken suunnitellut ja toteuttanut, ja joka Kirjoitustensa kautta vangitsi hänetkin Jumalan salaisuudelle, Kristukselle kuuliaiseksi.

Ihminen rakentelee omia suunnitelmiaan ja järjestelmiään, jotka kuitenkin lopulta johtavat sekasortoon ja tuhoon.

”Haikarakin taivaalla tietää aikansa, metsäkyyhkynen, merikilpikonna, pääskynen ja kurki pitävät vaarin tuloajastansa, mutta Minun kansani ei tunne Herran oikeutta. Kuinka saatatte sanoa: ”Me olemme viisaita, meillä on Herran laki”? Totisesti:
Katso valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä.
Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja jäävät kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran Sanan – mitä viisautta heissä on?” (Jer8:7 -9, osaksi engl. käännös)

02. Vuoden kestäneen jahkailun jälkeen Likudin johtaman oikeistoblokin johtaja Benyamin Netanyahu ja SiniValkoisten johtaman keskusta-vasemmistoblokin johtaja, Knessetin puhemies Benny Gantz raapustivat nimensä sopimus-dokumentin alle, jolla Israeliin perustetaan ”uusi yhteyshallitus, joka ei ole yhdistynyt, eikä pystyne hallitsemaan hyvin”, kuten ToI tulkitsi sopimusta.

ToI:n sopimusta käsittelevän artikkelin laatija Haviv Rettig Gur lisää, että ”syvä epäluottamus Bibin ja Gantzin välillä leimaa jokaista osaa uutta koaliittio-sopimusta muotoillen sen syntymistä vastakohtaisten impulssien kaksipäiseksi vesikäärmeeksi (hydra)”.

Sopimuksen mukaisessa hallituksessa on 36 ministeriä ja 16 apulaisministeriä.
ToI:n henkilöstön laatima yhteenveto kertoo sopimuksen avainelementit:

• Hallituksen kestoiäksi sovittiin 36 kuukautta,
• Bibi toimii pääministerinä ensiksi 18 kuukautta,
• Kumpaakin heistä kutsutaan ”toimivaksi pääministeriksi”,
• Toimivalle pääministerille valtio järjestää virallisen asunnon,
• Aluksi hallituksessa on 32 ministeriä, jotka jaetaan tasapuolisesti Bibin ja Gantzin johtamien blogien kesken,
• Hallituskoaliittiolla on Knessetissä 72 kansanedustajan tuki,
• Bibin johtama oikeistoblogi: Likud 36; Shas 9; UTJ 7; Orly Abekasis 1, eli yhtensä 53 kansanedustajaa, Yaminan 6 kansanedustajan liittyminen hallitukseen on vielä auki, mikä nostaisi sen määrään 59.
• Gantzin keskusta/vasemmistoblogi: SiniValkoinen 15; Derekh Eretz Zvi Hauser ja Yoaz Hendel 2; Labor Amir Pertz ja Itzik Shmuli 2, eli yhteensä 19 kansanedustajaa,
• 6 kuukauden kuluttua (jos koronavirusepidemia on saatu hallintaan) hallitusta laajennetaan 36 ministerinpaikkaan, jotka jaetaan taas tasapuolisesti. Kumpikin blogi voi esittää 8 apulaisministeriä,
• Sopimuksessa noudatetaan ns. Norjan lakia, jonka mukaan ministeriksi nimitetty eroaa Knessetistä, ja hänen paikkansa ottaa seuraava puolueen listassa oleva henkilö,
• Ensimmäisen 6 kuukauden aikana hallitus keskittyy COVID19 pandemian hallitsemiseen, eikä esitä suuria lakeja, jotka eivät liity COVID19 kriisiin,
• Hallitus ei tee suuria nimityksiä, jotka vaativat Knessetin päätöstä, kuten oikeuskansleri ja poliisikomissaari. Ensimmäisen 6 kuukauden aikana blokit neuvottelevat koaliittion ohjelmasta hallituskauden seuraavan 6 kuukauden aikana,
• Heinäkuun 1.päivästä lähtien Netanyahulla on oikeus hakea hallituksen/ Knessetin äänestyspäätös Juudean ja Samarian juutalaisyhteisöjen sekä Jordanin laakson liittämiseksi Israeliin presidentti Trumpin rauhan-suunnitelman mukaisesti, mitä Knessetin enemmistö tukenee,
• Sellainen äänestys pidetään mahdollisimman pian ilman komitean puuttumista sen etenemiseen, mutta Knessetin jäsenet voivat äänestää omantuntonsa mukaisesti ilman puoluesidonnaisuutta,
• Sopimukseen liittyy useita lisämääreitä, joilla pyritään varmistamaan pää-ministerin aseman vaihtamista sopimuksen mukaisesti,
• Jos Bibi hajottaa Knessetin 18 ensimmäisen kuukauden aikana, Gantz ottaa hänen paikkansa pääministerinä vaaleihin saakka,
• Jos Korkein Oikeus määrittelee ensimmäisen 6 kuukauden aikana, ettei Netanyahu voi toimia pääministerinä syytteiden vuoksi, pidetään uudet vaalit, ja Gantz toimii tilapäisenä pääministerinä vaaleihin saakka,
• Ultra-ortodoksien osallistumisesta asepalveluun päättää hallitus eikä Knesset, ja määrittelee asevelvollisten määrän,
• Israelin USA:n lähettiläästä päättää kulloinkin hallitseva pääministeri; YK:n, Englannin, Australian ja Ranskan lähettiläistä päättää Netanyahu, eikä heitä vaihdeta Gantzin ottaessa hänen paikkansa.
• Tuomarit nimittävään house-komiteaan nimitetään Hauser, joka toimi aiemmin Bibin hallitussihteerinä. Tämä voi tukea komitean säilymistä oikeistolaisena,
• Oikeusministeriksi nimitetään SV:n Avi Nissenkorn,
• Knessetin puhemieheksi nimitetään Yariv Lavin (Likud), joka aiemmissa lausunnoissaan kritisoi ankarasti KO:n puuttumista lainsäädäntöön.
• Knessetin house-komitea, jolla on suuri vaikutus Knessetin äänestys-agendaan, säilyy SiniValkoisten valvonnassa.
www.timesofisrael.com/annexation-rotation-et-al-key-elements-of-the-netanyahu-gantz-coalition-deal/,

03. Gantzin ja Bibin kesken solmittu hätätilahallitus ei todellakaan ole yhteyshallitus, eikä vaikuta ollenkaan tasapuoliselta huomioiden osapuolten, Likudin ja SV:n blogien väliset voimasuhteet: Oikeistoblogi 53 (Yaminan kanssa 59) vastaan SiniValkoisten 19 kansanedustajaa.

Tässä lienee vaikuttanut Gantzin esittämät uhkaukset Netanyahua vastaan edistää laatimaansa lakia, jolla estettäisiin Bibin toimiminen hallituksen pääministerinä, eikä tätä voine pitää demokratian sääntöjen mukaisena.
Bibi vaikuttaa videopätkissä pelästyneeltä eläimeltä, joka oli ajettu umpikujaan, eikä löytänyt enää muuta ulospääsyä.

04. Jerusalem Postin journalisti Gil Hoffman kutsuu sopimusta ”skandaalimaiseksi” esittäen useita painavia huomioita sitä vastaan; ohessa kooste niistä.

Ensiksi hän ihmettelee, miksi sen laatiminen kesti niin kauan, sillä se olisi hyvin voitu allekirjoittaa vuosi sitten ennen kahta viimeistä vaalia.

Hallitus tulee olemaan Israelin suurin; 36 ministeriä ja lisäksi 8 apulaisministeriä,
joilla jokaisella on toimisto, korkea palkka ja muita etuisuuksia, kuten auto kuljettajineen. Gantz vaati yhtä monta ministeriä kuin Bibi, joka ei halunnut erottaa nykyisiä ministereitään.

Sekavuutta aiheuttaa ns. Norjan Lain toteuttaminen, jonka johdosta koaliittiolla ei ole tarpeeksi kansanedustajia osallistua Knessetin komiteatyöskentelyyn.
Gantz vaati lakia, jolla vain hänen johtamansa SiniValkoisen kumppaneilla on oikeus nousta Knessetiin, mutta ei YeshAtid-Telem oppositiopuolueen jäsenillä.

Knessetin House-komiteassa, joka valitsee tuomarit, on hallituksen, koaliittion sekä opposition edustajat. Komitean jäseneksi nouseva Zwi Hauser istuu kahdella pallilla: Hän on Gantzin SV-koaliittiossa, mutta hänen ajatuksensa ovat oikeistolaisia.

Netanyhau säilyttää veto-oikeutensa oikeuskanslerin ja poliisikomentajan nimityksissä. Valtionsyyttäjä Dan Eldad, jonka nimitti virkaansa eroava oikeusministeri Amir Ohana, pitää virkansa ainakin 6 kuukautta, ennen kuin SV:n Avi Nissenkorn astuu virkaansa ja saa nimitys-oikeuden.

Nykyisen poliisikomentajan nimitti Bibille ja hänen Sara-vaimolleen uskollinen Miri Regev, josta tullee uusi sisäisen turvallisuuden ministeri.

Sekä Bibi että Gantz ovat oikeutettuja saamaan valtion kustantaman virkatalon, kaikkine kuluineen ja palveluskuntineen kolmen vuoden ajaksi.
Sekä Bibin vaimolla että heidän Jair-pojallaan on henkivartija kaikkialla.
Samaan aikaan Israelin kansalaiset kärsivät koronaviruksen johdosta menettämiensä palkkojen vuoksi puutetta jopa ruokatavaroista.

Jos KO katsoo Netanyahun sopimattomaksi toimia pääministerinä, maahan julistetaan automaattisesti uudet vaalit, joiden toimittaminen Terveys-ministeriön asettamien rajoitusten puitteissa on mahdotonta.
Siinä tapauksessa KO:n päätöstä ei voida toteuttaa käytännössä. www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/why-is-the-new-coalition-deal-so-controversial-625332,

05. UUTISIA LYHYESTI

– Maailman median huomion keskittyessä seuraamaan COVID19 Pandemiaa maanjäristyksiä ja tulivuorenpurkauksia tapahtuu useissa osissa maailmaa, ja erikoisesti Tyynenmeren itä-ja länsilaidoilla.
– 6.4 R-asteen maanjäristys tapahtui Fukushiman lähettyvillä: Japanin toinen suuri maanjäristys 24 tunnin kuluessa. (The Big Wobble)
www.biblegateway.com/passage/?search=+ISAIAH+24&version=KJV

– Abbas ja hänen Fatah-virkailijansa uskovat edelleen, että Abu Jihad ja muut palestiinalaisterroristit ovat kunnioitettuja ja hyviä miehiä, jotka taistelivat kansansa parhaan hyväksi. Mutta mitä hyvää he tekivät kansalleen: rakensivatko he kouluja tai sairaaloita?
– Kun Abbas kertoo tuollaisia satuja lapsille hän nostaa nämä terroristit heidän esikuvakseen, joiden jalanjälkiä tulee seurata. Hän lupaa maksaa näille murhaajille viimeisenkin pennin – mutta ei omasta vaan kansansa pussista.
(Gatestone Institute)

– Vuotuinen March on the Living Auschwitzissä täytyi tänä vuonna COVID19 vuoksi suorittaa digitaalisessa muodossa, kuten myös samaan aikaan tapahtuva holokaustin muistopäivän viettäminen.
Yli 12 000 ihmistä osallistui virtuaaliseen elävien marssiin.
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/278975,

– Turkki on noussut ikävällä tavalla virus-tartuntojen kärkeen ennen Irania, joka oli johdossa. Turkki johtaa nyt COVID19 tartuntojen määrää Lähi-Idässä.

Turkki: 90 980 tartuntaa, 2 140 kuollutta, Iran: 83 505 tartuntaa, 5 209 kuollutta.
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/278910,
www.worldometers.info/coronavirus/,

– PA/PLO:n johtajat ovat kauhuissaan – jos näin voi sanoa – Gantzin ja Netanyahun välisen hätätilahallituksen mahdollistavasta sopimuksesta, he varoittavat, että alueliitokset lopettavat puheet rauhansopimuksesta.
www.jpost.com/israel-news/politics-and-diplomacy/palestinians-decry-netanyahu-gantz-deal-warn-annexation-ends-peace-deal-625341,

– Maailman arvopaperipörssi romahti raakaöljyn hinnan rajun pudotuksen vuoksi keskellä taistelua COVID19 pandemiaa vastaan, Wärtsilä putosi 6.3 %.
www.jpost.com/breaking-news/european-shares-tumble-on-oil-crash-weak-earnings-625342, www.jpost.com/middle-east/epic-collapse-in-oil-price-is-a-second-pandemic-for-the-middle-east-625272,

– Syyrian hallitus syyttää Israelia yli viidestä suuresta hyökkäyksestä tänä vuonna.
www.jpost.com/arab-israeli-conflict/syrian-regime-has-accused-israel-of-more-than-five-major-attacks-this-year-625323,

– Israelin COVID19 hoitomenetelmä osoittaa potilaiden 100 %:n hengissä pysymistä sekä edistystä hengitystiehyeissä. USA kokeilee sitä.
www.jpost.com/health-science/israeli-covid-19-treatment-shows-100-percent-survival-rate-preliminary-data-624058,

– San Andreas murtumalinjan ohella USA:ssa on ilmaantunut huolestuttava murtumalinja Nevadan raja-alueilla Los Angelesin lähellä.
www.wired.com/story/move-over-san-andreas-theres-an-ominous-new-fault-in-town/,

– Pohjois Korean diktaattori Kim Jong UN joutui kriittiseen tilaan hänelle suoritetun kirurgisen operaation jälkeen.

Iran ei suoraan halua kommentoida asiaa, mutta hänen poissaolonsa isoisänsä syntymäpäiviltä 15.04. herätti epäilyjä hänen toipumisestaan.
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/278958,

LÄMPÖTILAT TÄNÄÄN

Jerusalem 16 -27; Tiberias 18 -31; Suolameri 23 -32; Eilat 23 -33 +C-astetta, puolipilvistä, huomenna lämpenevää ja aurinkoista.

1 Comment

  1. Jorma Koskela

    Se virsi menee, että ”Kiitos Jumalallemme – soikoon sydämestämme …”,
    vaan ”Jumalalle kunnia” istuu siihen kyllä ihan hyvin.
    Ja eiku laulamaan!

Kommentointi ei ole käytössä.