Valikko Sulje

ISRAELIN KANSAN SUURIMMAT SAAVUTUKSET

Pyrin kokoamaan tähän esitykseen tärkeimipiä saavutuksia. Luettelo ei ole täydellinen eikä aikajärjestyksessä. Kohteet on poimittu eri tietolähteistä.Israelin suurimpia saavutuksia on epäilemätä se, että se yleensä on olemassa kansana 2000:n vuoden jälkeen hajautettuna ympäri maailman monien suurempien ja voimakkaampien kansojen hävittyä kokonaan.Yhtä suuri saavutus on heprean kielen elvyttäminen, jota ei puhuttu ollenkaan tuona aikana. Tästä johtuen hepreaa osaavat pystyvät lukemaan Tanakhia alkukielellä. Tämä mahdollistaa Israelia avustamaan muita kansoja säilyttämään ja elvyttämään oman kielensä häviämistä, mistä esimerkki on saamen kielen elvyttämistoimet. Juutalaisia pidetään syystä maailman eniten vainottuna kansana, jonka ihmisjärjen mukaan arvioiden olisi olisi pitänyt hävitä kauan sitten, mutta joka Jumalan aivoituksen mukaan oli tarkoitettu elämään ja täyttämään oman tehtävänsä Hänen suunnitelmissaan. Suuri ihme ja saavutus on sekin, että juutalainen kansa, jopa hyvin intergoituneena kansoihin, joiden keskellä he elivät, on säilyttänyt oman identiteettinsä ja kaipuun heille ikuiseksi perintöosaksi luvattuun maahansa, Israeliin. ”Ensi vuonna Jerusalemissa”, oli heidän tervehdyksensä diasporassa, hajaannuksessa eläessään. Eläessään Babyloniaan karkotettuina heitä vaadittiin laulamaan heprealaisia lauluja, johon he vastasivat Psalmin sanoi: ”Kuinka me voisimme ylistää sionia vieraalla maalla”. 
Kun ensimmäiset juutalaiset alkoivat palata Israeliin, silloiseen Syyria Palestiinaan, he löysivät täysin retuperälle jätetyn, vihamielisen maan. Suurin osa maata oli käyttö-kelvotonta, piikkipensaikkoa kasvavaa kivikkoista erämaata ilman vettä ja suurimmaksi osaksi ilman ihmisiä, vain muutamia tuhansia arabeja viljellen pieniä peltotilkkujaan sekä beduiineja, jotka lammas- ja vuohilaumoineen pystyttivät mustat telttansa sinne, missä löysivät eläimilleen jotain syötävää. Ensimmäiset yhteenotot käytiin myös heidän kanssaan, sillä he väittivät omistavansa koko maan, jopa niin, että useat heimot vaativat maksua jo kerran ostetusta maasta. Maata hallittiin silloin, 1850-luvulla Turkin ottomaani-hallituksen valvonnassa ja ehdoilla, joskin ilman suurta intoa. Juutalaisten ensimmäinen ja tärkein kysymys oli juomaveden turvaaminen. Maaperä on kalkkipitoinen, ja kaivot ja maanlaiset vesisuonet muuttuvat nopeasti juomakelvottoman suolaisiksi. Tämän johdosta aloitettiin vesikanavan rakentaminen Kinneretin järvestä maan keskiosan hallitsevan vuoristoisen maan reunaa pitkin etelään, osin maanalaisena. 
Myöhemmässä vaiheessa, kun väestön määrä kasvoi, aloitettiin meriveden puhdistus-järjestelmien rakentaminen. Tämän lisäksi aloitettiin hyvissä ajoin viemäriveden puhdistaminen uutuuskäyttöön, mikä edellytti viemärivesien kokoamista putkistojen kautta rannikolle rakennettuihin laitoksiin, josta vesi palautetaan maanviljelyksen käyttöön. Vuoden 2013 alussa Israelin vesihallitus saattoi ilmoittaa, että Israelin juomavesiongelma on täysin hallinnassa myöskin sateettomina vuosina. Koska vesi on kallisarvoinen, Israel ulotti tutkimuksensa ennakkoluulottomasti monile poluille, joita kukaan ei ollut ennen ollut tallannut eikä uskonut sitä mahdolliseksi. Maanviljelyksen kastelujärjestelmään kehitettiin ns. tippakastelu-järjestelmä, jossa kastelu- vesi ohjataan reiitettyjen putkien kautta kasvien juurille tietokoneohjattuna siten, että järjestelmä automaattisesti tiedostaa, koska kastelu on aloitettava. Järjestelmä on levinnyt ympäri maailmaa israelilaisten asiantuntijain opastamana, mutta erityisesti järjestelmä on osoittanut käyttökelpoisuutensa Afrikassa, jossa aavikoituminen valtaa viljelyalueita. Seuraavaksi juutalainen innovaatio keskittyi maan suolapitoisuuden voittamiseen. Koska maaperää ei voi vaihtaa, kehitettiin vilja- ja hedelmäpuulajeja, jotka pystyvät kasvamaan suolaisessa maaperässä, ja toiseksi selviytymään vähäisellä kasteluvedellä. Esimerkkinä tästä on Negevin rajuissa olosuhteissa kasvatettava peruna laadusta tinkimättä. Ben Gurionin Yliopiston tutkijoitten ohjauksessa on rakennettu vihreitä keitaita Negeviin,jossa hiekkaerämään keskelle on pystytetty lähes omatoimisia yhteisöjä, jotka kierrättävät viemärivesiä aurinkoenergiaa hyödyntäen muuttaen ne juomakelpoisiksi. Keitaissa viljjeltävät kasvit ja hedelmäpuut ovat suolaa ja helteistä aurinkoa sietäviä lajeja. Järjestelmän uskotaan yleistyvän vastaavantyyppisiin olosuhteisiin Afrikassa ja Aasiassa. Yksittäisten puiden kastelemiseen kehitettiin eräänlainen tarjotin, jotka on valmistettu hyönteisiä hylkivästä uudelleen käytettävästä muovista varustettuina uv-suodattimilla ja kalkkikiveä hyödyntävänä. Järjestelmä perustuu lämpötilan vaihteluihin päivällä ja yöllä, jonka aikana tarjottimelle kertynyt kaste valuu puun juurille, mutta myös ihmiskäyttöön. Vesiteknologit ovat kehittäneet järjestelmiä, joilla pystytään puhdistamaan melkein minkälaista vettä tahansa juomakäyttöön halpojen je helppokäyttöisten menetelmien avulla. Tämä sopii erityisen hyvin Afrikan köyhille maille, joissa on paljon lapsia mutta juomavettä vähän, mikä pakottaa käyttämään bakteerien saastuttamaa vettä. Yksi tällainen järjestelmä on Tal-Ya Water Technologian kehittämä.Toinen menetelmä on pullon suuhun sovitettava kevyt laite, joka pystyy puhdistamaan veden henkilökohtaiseen käyttöön. Järjestelmän kehittäjä WaterSheer´s Sulis on kehittänyt järjestelmän myös suurempaa käyttöä varten. Yksi menetelmä on eäänlainen pillerin muotoinen ja kokoinen aine, joka puhdistaa veden. Sitä käytetään Syyriassa huolimatta siitä, että maa on muodollisessa sotatilassa Israelin kanssa ja käy sisällissotaa. Israelilainen yhtiö kehitti toiletti-istuimen, joka ei käytä vettä ollenkaan. Menetelmä perustuu siihen, että istuin kehittää oman voimavirtansa, joka muuttaa viemärijätteen, myös käyteyn paperin, 30 sekunnin aikana hajuttomaksi lannoitteeksi. Tuntuisi sopivalta suomalaisten kesämökkien käyttöön. 
Koska maa oli autio ja tyhjä, juutalaiset aloittivat voimakkaan metsittämisen Juutalaisen Kansallisrahaston ja Keren Kaiemetin kautta. Ne ovat istuttaneet miljoona puita ja pensaita ja rakentaneet puistoja ja altaita maahan. Itämaisen käsityksen mukaan maan omistaa se, joka istuttaa puut. Tämä voi olla yhtenä syynä lukuisiin tuhopolttoihin maassa.
Artikkelin osoittaessa liikakasvua, käyn luettelonomaisesti läpi muutamia saavutuksia.Tuskin monikaan kännykän käyttäjä on tietoinen, että sen kehitti israelilainen yhtiö Motorola, jolla on laaja kehittämiskeskus Israelissa. Useimmat Windowsin ja XP käyttöjärjestelmät ovat nekin Motorolan kehittämiä. Pentium MMX siruteknologia on israelilaisen Intelin kehittämä, kuten myös Pentium 4 mikroprosessori ja Centino prosessori suunniteltiin, kehitettiin ja valmistettiin kokonaan Israelissa. Äänikirje kehitettiin myös Israelissa. Teknologia AOL Instant Messenger ICQ kehitettiin 1996 nuorten israelilaisten toimesta. Israelin ilmailualan teollisuus kehitti maailman ainoan takuuvarman turvallisuus-järjestelmän matkustaja-koneita varten. USA pyytää Israelin asiantuntijoitten apua oman ilmapuolustusjärjetelmänsä kehittämiseksi lentokoneita varten. Euroopan Unionin useiden maiden rimpuillessa selviytymisensä äärirajoilla Israelin talous kasvaa kolmen %:n vuosivauhtia, sen ylä- tai alapuolella. Israelin 100 miljardin USD talous on suurempi kuin rajanaapureiden yhteensä. 22Israelin kansalaisten elintaso on korkein Lähi Idässä, tulotaso v. 2000 asukasta kohti oli 17 500 USD, nykyisin yli 20 000 USD, korkeampi kuin Englannissa. Tässä on syytä huomioida, että Israel sulatti kansaansa puolitoista miljoonaa siirtolaista Venäjältä NL:n hajoamisen jälkeen, ja siirsi 22 000 Etiopian juutalaista turvaan vuosien 1984 – 1991 aikana. Loput Etiopian juutalaiset pyritään tuomaan kotiin syksyyn mennesä. Afrikan ja Aasian maiden vihannesten ja hedelmien viejille professori Shlomo Navarro kehitti suuren muovipussin, joka ilmatiiviinä ja tyhjiöksi imettynä säilyttää sisällön tuoreena ja puhtaana loisista ja homeesta. Israelin muodostamat pelastus ja etsintätyhmät täydellisine kenttäsairaaloineen ja jopa leikkaus-tiloineen ovat aina olleet ensimmäisten joukossa ihmisen tai luonnonkatastrofien aiheuttamilla katastrofialueilla eri puolilla maailmaa kyselemättä, kuka maksaa. He olivat Haitissa maanjäristyksen jälkeen, he olivat Turkissa samoin Mavi Marmaran tragedian aikana, vaikka maiden väliset suhteet olivat jäiset, ja ovat tarjoutuneet jopa vihollismaihin auttaakseen uhrien etsimisessä ja hoitamisessa,. Tuhoisan tsunamin iskissä Japaniin 2011 surmaten lähes 16 000 ihmistä, Israel lähetti alueelle lääkäreitä ja hoitajia ja muita vapaaehtoisia, jotka pystyttivät yhdelle pahiten kärsineelle alueelle kenttäsairaalan, jossa oli osastot pediatriaa, leikkauksia, synnytystä, gynegologiaa varten, sekä silmäsairauksien hoitamiseksi intenssiivisellä hoidolla. Lisäksi siinä oli laboratorio sekä apteekki. Israel vei tonneittain avustustarvikkeita Japaniin. Israelin asiantuntijat seuraavat jatkuvasti tilannetta avustaen traumapotilaiden hoidossa. Israelilainen järjestö nimeltä ”Save a Child´s Heart”, pelasta lapsen sydän, on tuonut Israeliin yli 3 000 lasta lähes kaikista kehitysmaista, mukaan lukien Länsiranta ja Gaza, joista tuotiin 1500 lasta. 80 lääkäriä ja sairaanhoitajaa työskentelee voittoa tuottamatta vapaaehtoisperiaatteella. Lisäksi he tekevät vierailuja moniin maihin opettaen paikallisia lääkäreitä uusien kojeitten ja hoitomenetelmien käyttöön. Heidän ohjelmaansa kuulu myös lääkärien kouluttaminen kohdemaissa. Israel on tarjonnut apuaan Amerikan sotaveteraanien kärsimien tunne- ja hengellisten traumojen hoitamiseksi. Israel on lähes koko olemassaolonsa aikana ollut enemmän tai vähemmän sotatilassa, joten sillä on vuosikymmenien aikana kouliintunut kyky ja kokemus hoitaa jatkavasta paineesta, peloista ja stressistä johtuvia traumaattisia ongelmia. Jerusalemin AIDS keskus (JAIP) on 27 vuoden toimintansa aikana avustanut opettajia opastamaan ihmisiä kehitysmaissa, miten suojata itsensä HIV-viirukselta. Sen kehittämää menetelmää käytetään kymmenissä maissa yhteistoiminnassa WHO:n ja UNAIDS:n kanssa. ”Operaatio Abraham” on Israelin lääkärien projekti, jonka kautta he matkustelevat useisiin Afrikan maihin opastamaan paikallisia lääkäreita ympärileikkauksen suorittamisessa. HIV ja AIDS ovat yksi pahimmista sairauksista Afrikassa, jossa sitä sairastaa 22 miljoonaa ihmistä, kaksi kolmasosaa heistä HIV-potilaita. Tutkimusten mukaan puolet sairastumisista voitaisiin estää, jos miehet ympärileikattaisiin.Luetteloa voidaan jatkaa tehtaiden carbondioksidijätteen hyödyntämiseksi eläinten rehuksi; Toimet villieläinkannan säilyttämiseksi, kuten Cameroonissa; Ukrainan Chernobulin uhrien hoitaminen, heistä yli 2700 sairastunutta lasta vuosikymmenien jälkeen; ”Eye From Zion” järjestön työ vapaaehtoisperiaatteella silmäsairauksien hoitamiseksi useissa maissa; Suolaisissa vesissä kasvavien kalojen kasvattaminen missä tahansa, jopa erämaissa, yhtiön ”Grow Fish Anythere” innovaation ansiosta; Aurinkoenergian valjastaminen sähkön tuotantoon; Teollisuuspäästöjen ja saastumisen tukahduttaman 160 km pitkän Noyyal-joen puhdistaminen 20 000 asukkaan käyttöön 65 kylässä Intiassa; Victoriajärven karppikannan elvyttäminen.Israelin vapaaehtoisuusjärjestö ”Yad Sara” on keskittynyt lääketieteellisten välineiden lainaamiseen pyörätuoleista happitankkeihin ja kaikkeen siltä välillä, järjestö hoitaa kuntoutus-laitoksissaan hoitoa tarvitsevia, meals on wheels aterioita, kodinkunnostusta ilmaiseksi ja oikeusapua sitä tarvitseville, sillä on satakunta toimipistettä Israelissa ja myös useissa ulkomaissa. Israelin sotateollisuuden saavutukset ovat omaa luokkaansa lähes kaikilla aseteollisuuden aloilla panssareista ohjuksiin, robotteihin ja miehittämättömiin lentokoneisiin päätyen cybertekniikan saavutuksiin ja uudenlaiseen sotataktiikkaan. 
Juutalaissyntyisten israelilaisten joukossa on maailman etevimipiä tiedemiehiä, taiteilijoita, matemaatikkoja, fyysikkoja, eri alojen asiantuntijoita, ja he ovat saaneet enemmän Nobel-palkintoja kuin suhteellisesti mikään muu kansa, vaikka juutalaisten osuus on vain 02. % maailman väkiluvusta, vaikka he ovat myös maailman eniten vainottu kansa. 
Kuten edellä esitetystä selviää, monet noista toiminnoista perustuvat vapaaehtoisuuteen ilman oman voiton tavoittelua. Tämä ihmisystävällinen toiminta prustuu juutalaisen kulttuurin periaatteeseen, josta käytetään nimitystä ”tikkun olam”, maailman parantaminen tai kohentaminen elinkelpoisemmaksi. Mitenkään väheksymättä edellä lueteltuja saavutuksia, juutalaisen kansan suurin saavutus on sittenkin Israelin Jumalan Siinain vuorella antaman opetuksen, Toran ja niitä seuraavien kirjoitusten, profetioiden ja rukousten (Psalmien) eli kokonaisuutena Tanachin, huolellinen kirjoittaminen muistiin ja sen säilyttäminen vuosisadalta toiselle, minkä juutalainen kansa sai tehtäväkseen yli 1300 vuotta ennen länsimaisen ajanlaskun alkua. Juutalaisten rabbien ja hengellisten johtajien antautumista Torarullien säilyttämiseen ja pelastamiseen tuholta kuvaa se, että he oman henkensä menettämisen uhalla menivät pelastamaan vihollisten sytyttämiin synagoogiinsa kantaen pelastamiaan Torarullia sylissään kuin esikoispoikaa. Tätä tapahtui kristillisessä Euroopassa kristittyjen toimesta juutalaisvastaisten vainojen aikana.http://aboutusisraelis.wordpress.com/2013/04/18/about-us-israelis-israels-major-achievements-at-65/http://wiki.answers.com/Q/What_are_the_main_achievements_of_Israel,http://www.iwillnotbesilent.com/pages/t1.asp?PID=1014